Štruktúrovaná flexibilita vďaka metódam mimacom path™.

mimacom path™ vsádza na agilné metódy ako Scrum, doplnený uznávanými metódami na zabezpečenie kvality ako je Total Quality Management (TQM), ISO- und CMMI certifikáciu. Môžeme sa tak flexibilne pustiť aj do väčších projektov a zabezpečiť Vám vysoké štandardy kvality. 

 

mimacom-path-methods

Agilný postup

Z Vašich požiadaviek najskôr zostavíme Product Backlog. Potom projekt rozdelíme na iterácie, takzvané Sprint-y. Každý z týchto Sprint-ov začne stretnutím Sprint Planning Meeting, na ktorom bude vypracovaný Sprint Backlog. Ten bude obsahovať požiadavky Product Backlog-u, ktoré majú byť zrealizované v nasledujúcom Sprint-e. V nasledujúcich dvoch až štyroch týždňoch náš Scrum Team tieto požiadavky zrealizuje.

Na záver Sprint-u budete mať k dispozícii Product Increment. Objekt dodávky bude v produktívnej kvalite a hneď ho bude možné uviesť do prevádzky. Rozpoznáte napredovanie projektu a môžete ovplyvňovať jeho ďalší vývoj. Prostredníctvom Review Meetings (organizované preberanie po prezentáciách softvéru a testovaní) a Retrospective Meetings zabezpečujeme kvalitu produktu, tímovej práce a procesov.

Vaše výhody

  • vysoká flexibilita v prípade meniacich sa požiadaviek
  • transparentnosť v priebehu projektu
  • rozsiahla akceptácia u koncových používateľov a spokojnosť zákazníkov s Vašimi novými produktmi
  • efektívnosť vďaka konzekventnému manažmentu nákladov, rozsahu a kvality
  • štíhly proces, rýchlo implementovaný a prispôsobený individuálnym potrebám
  • optimálne nasadenie prostriedkov, ktoré máte k dispozícii, vďaka iteratívnemu určovaniu priorít a konzekventnému timeboxingu
Táto webová lokalita používa cookies, aby ste získali to najlepšie na našich stránkach.Uč sa viac