Chcete sa stať jednotkou?
Open Source Vás z pohľadu technológie vynesie na vrchol.

Open Source technológie ponúkajú značné výhody a v ničom nezaostávajú za komerčne distribuovaným softvérom. Open Source technológie bodujú práve pri agilnom postupe. Neustály ďalší rozvoj, jednoduchá integrácia a možnosť individualizácie sú príznačné pre naše Open Source riešenia.

 

mimacom-path-technologie

 

mimacom path ™ technology ponúka flexibilný rámec pre rôzne modulárne komponenty. Pri realizácii individuálneho softvéru sa pritom skracuje fáza konceptu, redukujú náklady na vývoj a znižujú riziká. Jednotlivé komponenty možno používať nezávisle od seba a ľubovoľne ich kombinovať.
Dostáva pritom slovo klasická viacvrstvová architektúra: vo výbere „Best-of-Breed" mimacom používa pre perzistentný layer, pre workflows, webové zobrazenia a pre portálové riešenia vždy tých najlepších Open Source producentov.

Dôležitý je pre nás úzky kontakt s producentami nasadených produktov a technológií. mimacom má vo všetkých dôležitých Open Source projektoch svojich partnerov committer status, alebo vstúpila do strategických aliancií. A tak má mimacom priamy, jednoduchý prístup k špecializovaným vývojárom.

Keďže sme sa k Open Source technológiám prihlásili včas, máme k dispozícii rozsiahle znalosti a dlhoročné skúsenosti. Obzvlášť silní sme v nasadzovaní a integrácii týchto technológií v rámci konkrétnych projektov a systémových prostredí.

mimacom nielenže preberá do svojej palety technológií Open Source projekty, ale aj sama vyvíja moduly a komponenty, ktoré sa pridávajú do zákazníckych projektov. Blízkosť k praxi z nás robí Vášho kompetentného partnera.

Váše výhody

  • moderný, rôznorodý Application Stack, ktorý stavia na otvorených štandardoch
  • prístup k aktuálnym Open Source technológiám, ktoré sú priebežne ďalej vyvíjané
  • partner, ktorý sa cíti byť zaviazaný myšlienkam Open Source a je komunite nablízku
  • odborníci, ktorí sa sami podieľajú na vývoji technológií a vedia tieto znalosti pretaviť do praxe
Táto webová lokalita používa cookies, aby ste získali to najlepšie na našich stránkach.Uč sa viac