Sú Vaše požiadavky komplexné?

My im prispôsobíme štandardy.

mimacom path™ toolchain vytvára zdravé technologické prostredie pre efektívny vývoj. So štandardnými produktmi, ktoré sú navzájom optimálne zosúladené, sú rozsiahle pokryté všetky oblasti moderného vývoja softvéru. Ešte sa k tomu pridá bohaté know-how a dlhoročné skúsenosti. Modulárny systém je centrálny, takže možno spájať rôzne komponenty s existujúcimi systémami.

mimacom path ™ toolchain obsahuje tzv. „Best-of-Breed" výber nástrojov z rôznych oblastí softvérového vývoja. Tie sú navzájom zosúladené a umožňujú hladký a kedykoľvek realizovateľný vývoj. Hlavnú úlohu pritom zohrávajú optimálna podpora agilných metód a technológie mimacom Application Stack. Prostredníctvom kontinuálnej integrácie je okrem toho zaručené nevyhnutné zabezpečenie kvality.


mimacom-path-toolchain


Vychádzajúc z Java obsahuje mimacom path ™ toolchain nasledovné:

 • Git pre kontrolu verzií zdrojového kódu (alternatívne podporujeme aj subverziu)
 • Atlassian Stash na jednoduché samoobslužné spravovanie Git Repositories
 • Apache Maven pre moderný Application Building a Dependency Management
 • IntelliJ IDEA ako integrované vývojové prostredie s pluginmi stupňujúcimi efektívnosť ako je JRebel (alternatívne podporujeme aj Eclipse)
 • Atlassian JIRA pre Issuetracking a agilný projektový manažment
 • Atlassian Confluence ako Enterprise Wiki pre štruktúrovaný Knowledge Management
 • Atlassian Bamboo pre kontinuálnu integráciu, testovanie a reporting (alternatívne podporujeme aj Jenkins a JetBrains TeamCity)
 • Selenium, JMeter, JUnit a Sonar pre Quality Assurance (alternatívne k JMeter podporujeme aj ProxySniffer)

Pri používaní týchto nástrojov je transparentnosť a pochopiteľnosť našou veľkou požiadavkou – tak ako voči klientovi, tak aj voči tímu a manažmentu. Snažíme sa o živú výmenu informácií s naším klientom a veľmi skoro Vám umožníme prístup k relevantným častiam produktu. Samozrejme, Vy určujete, ktoré dáta sú kedy a pre koho prístupné.
Interakcia jednotlivých nástrojov navzájom, ako aj prepojenie s už existujúcimi systémami klientov sú jednoducho a nekomplikovane umožnené diverznými pluginmi a extenziami.

Vaše výhody

 • prehľad o požiadavkách, features a issues, ako aj o ich statuse
 • spätné sledovanie chýb spätne cez test až k požiadavke
 • optimálne rozšírenie know-how a trvalé zabezpečenie prostredníctvom priebežnej a automatizovanej dokumentácie
 • štandardizované a individualizované reporty, ako aj delené cockpity Vašich projektoch
 • transparentnosť pri vývoji a zabezpečenie kvality prostredníctvom Continuous Integration
 • moderné, jednotné a navzájom zosúladené vývojové prostredie
 • integrácia nových modulov do existujúcich systémov
Táto webová lokalita používa cookies, aby ste získali to najlepšie na našich stránkach.Uč sa viac