Chcete aj Vy efektívne riadiť svoje IT projekty a byť transparentne informovaní o aktuálnom stave Vašich plánov?

mimacom má pre Vás to správne riešenie. Naši špecialisti Vám radi ukážu, ako sa Vaše IT projekty dajú spravovať Lean spôsobom pomocou produktov JIRA a Confluence.

 Od manažmentu požiadaviek až po manažment it projektov s JIRA

Je žiaľ stále skôr zriedkavosťou, aby počas projektu bolo možné monitorovať jednotlivé biznis požiadavky od ich definovania až po realizáciu. Väčšinou sa vyskytujú tieto nedostatky:

  • používanie rozličných nástrojov na správu požiadaviek, projektov, programov a portfólií,
  • chýbajúci nástroj na monitorovanie stavu požiadaviek,
  • nedostatočná transparentnosť kvôli chýbajúcim reportom,
  • chýbajúci prehľad o stave realizácie požiadaviek, projektov a programov.

Project Structure Compact

mimacom sa preto už pred rokmi zamerala na využívanie Lean postupov pri spravovaní IT projektov, programov a plánov a vytvoril mimacom path™, ktorý definuje použitie metód a podporného toolchainu. Z hľadiska transparentnosti a integrácie všetkých vývojových nástrojov tvorí JIRA základ tohto toolchainu a predstavuje najlepšie riešenie svojho druhu, v ktorom je navzájom prepojené všetko od manažmentu požiadaviek cez manažment zdrojového kódu až po automatizovaný build proces a následné testovanie.

mimacom path Toolchain je výsledkom dlhoročného úsilia o štandardizáciu zo strany mimacom, ktorý sa zameriava na zvyšovanie efektivity a kvality pri vývoji softvéru a na úspešnú realizáciu IT projektov na najvyššom stupni (CMMI-Level 5).

Čoraz viac zákazníkov mimacom bežne využíva možnosť sledovať počas testovania chyby až k prvotne definovanej požiadavke. Štandardizované a individualizované reporty poskytujú transparentné informácie o aktuálnom stave programov, projektov a portfólií.

S MIMACOM K CIEĽU

Pomôžeme Vám úspešne zrealizovať Vaše ciele so zreteľom na špecifické hodnoty a procesy vo Vašej firme. JIRA a náš Toolchain stále častejšie prenikajú do každodenného života firmy a fungujú ako užívateľské rozhranie medzi IT a biznisom. Nástroje chápeme ako podporu, ktorá má napomáhať Human Centric Designs a uľahčovať prácu.

mimacom Vám poskytne podporu pri vytváraní konceptu, pri budovaní a integrácii Toolchain-u resp. jednotlivých modulov. Vašich zamestnancov naučíme používať pri práci na projektoch agilné prístupy a toolchain, a to nielen v projektovom manažmente, ale aj pri samotnom vývoji softvéru.

Profesionálna podpora a dlhoročné skúsenosti konzultantov mimacomu s agilnými prístupmi a Toolchain-om sú dôležitým faktorom úspechu pre našich klientov.

Táto webová lokalita používa cookies, aby ste získali to najlepšie na našich stránkach.Uč sa viac