Máte veľké nároky?
Zažite s naším portálovým riešením tú najvyššiu flexibilitu.

Portálové riešenie pracuje na personalizovanej báze webových aplikácií, služieb a procesov. Online služba zabezpečuje spoločnosti a jej zamestnancom jednoduchý prístup ku všetkým IT zdrojom a obsahom, ktoré sú pre Vás relevantné. Je to jednoduchý spôsob, ako dať zákazníkom, partnerom a zamestnancom možnosť pracovať cez web a mobilné zariadenia s poskytnutými webovými aplikáciami a dostať sa k interným informáciám firmy.

mimacom a Liferay

Pri vývoji podnikových portálov vsádzame na vedúce Open Source portálové riešenie Liferay, ktoré skupina Gartner Group radí k „lídrom".

Podnikový portál je otvorená integračná platforma zakladajúca sa na štandardoch. Ako súčasť mimacom path™ sa toto Open Source riešenie osvedčilo ako obzvlášť výkonné a spoľahlivé portálové riešenie.

Sme platinovým partnerom Liferay vo Švajčiarsku a strieborným partnerom v Rakúsku, nositeľom Liferay Community Awards 2011 a taktiež nositeľom Liferay Partner Contribution of the Year Award 2012 a jediným servisným partnerom, ktorý je zároveň i technologickým partnerom.

Vyzreté portálové riešenie: Liferay je vyzreté portálové riešenie, ktoré si na trhu podnikových portálov s viac než 250 000 inštaláciami vydobylo pozíciu lídra. Liferay Enterprise Portal disponuje bežnými kľúčovými funkcionalitami, aké sa od moderného portálu očakávajú: Identity & Access Management, zosobnenie obsahov, optimalizácia pre mobilný prístup a mnoho štandardných funkcionalít v oblasti spolupráce ako napr. Social Computing.

Rozšíriteľnosť a integrácia: Ponúkané riešenie umožňuje obsluhu viacerých klientov a možno ho integrovať na báze otvorených štandardov s dodatočnými, už existujúcimi, novými a cudzími aplikáciami, ako sú napr. SAP, Alfresco, elasticsearch. Vďaka štandardizovanej technológii mimacom path™ založenej na Java platforme možno okrem toho jednoducho vytvárať nové aplikácie a integrovať ich do portálu.

Ochrana investícií: Na základe priebežného používania Open Source technológií a s tým spojeným rozširovaním produktu máte k dispozícii maximálnu ochranu investícií pre toto riešenie.

Ste zvedaví?

Zavolajte nám a informujte sa o benefitoch Liferay, ako aj o spôsobe, akým vieme podporiť váš projekt a váš tím.

Napíšte nám

Referencie - viac ...

myStraumann

S verziou myStraumann 2.0 spoločnosť mimacom zrealizovala globálne intranetové riešenie v oblasti evidencie špecifickej pre stanoviská, roly a organizáciu a prípravy obsahu. Komplexný model rolí a jeho nadväznosť na AD, spájanie alebo delenie obsahov v závislosti od lokalizácie, ako aj príjemné používanie boli tými najväčšími výzvami tejto aplikácie.

SPHAIR

Pre Schweizer Luftwaffe vyvinula spoločnosť mimacom v roku 2011 Liferay portál na organizáciu SPHAIR, ktorý je zodpovedný za testy spôsobilosti pre pilotov. Portál poskytuje CMS, v ktorom môže spravovať obsahy pre uchádzačov a budúcich pilotov,zároveň systém, s ktorým možno vykonávať organizáciu a administráciu vzdelania uchádzačov.

Agate

V roku 2010 mimacom prostredníctvom Agate implementovala Liferay portál, ktorý vytvára platformu národného agrárneho informačného systému pre federáciu, kantóny a súkromný sektor. Podporuje uplatňovanie národnej legislatívy v oblasti poľnohospodárstva.

Táto webová lokalita používa cookies, aby ste získali to najlepšie na našich stránkach.Uč sa viac