Dlhoročné vzťahy sú vyjadrením vzájomnej dôvery.
Vsádzame na blízkosť k našim zákazníkom.

Renomované národné i medzinárodné spoločnosti a inštitúcie nám zverujú realizáciu svojich softvérových riešení dôležitých pre ich biznis. Presvedčte sa sami.

Debeka
Sanitas

Sanitas

Redesigning architecture and building improvements on the user interface

Conversion and improvement of screens and user interface.

mobi

mobi

Die grosse schweizerische Versicherungsgruppe geht einen weiteren Schritt auf ihre Kunden zu mit dem Ziel, die persönlichste Beratungs- und Leistungsbereitschaft im Abschluss von Versicherungen und im Schaden­fall zu erbringen – auch im virtuellen Raum.

Download the case study

Swisscom AG

Swisscom AG

mimacom vytvoril škálu rozličných riešení pre Swisscom (Corporate Business), ktoré firma ponúka svojim zákazníkom ako eServices.

 • Invoice Reporting
  Invoice Reporting je komplexné riešenie, ktoré mapuje faktúry a analyzuje služby, ktoré boli poskytnuté zákazníkom Swisscom-u.
 • RAS
  Management and Reporting aplikácia pre Remote Access Services (RAS). Rich-Client pre administráciu a Web-Client pre klientský prístup.
 • Heureka
  Heureka pozostáva z webovej aplikácie pre reporting hlasových a prevádzkových dát, ako aj pre Incidenty and Objednávky s ich korešpondujúcim dátovým skladom. Aktuálne údaje sú mesačne k dispozícii veľkým klientom Swisscom-u na účely vyhodnocovania a zúčtovania.
 • ALL-IP
  Kľúčovým aspektom veľkého projektu úvodu a integrácie All-IP bolo skonštruovanie modulárneho a flexibilného produktového modelu, ktorý by ukončoval procesy rýchlejším a zároveň lean spôsobom.
  mimacom podporuje spoločnosť Swisscom v oblasti vývoja systému Fulfillment and Assurance Systems pre novú IT sieť, založeného na novej IT architektúre v oblastiach projektového manažmentu, manažmentu zmien a manažmentu požiadaviek od ich počiatku až po implementáciu.
 • Webreporting
  Web aplikácia pre tvorbu, odsúhlasenie a distribúciu finančných reportov pre potreby biznisu. Reporty sú tvorené z rozličných zdrojových dát (CSV, PDF, Excel alebo online zo SAP BW) pomocou reportovacieho engine-u, kontrolovaného procedúrami výberu a publikácie a napokon publikovaných a plnených ako sada údajov pre autorizované skupiny používateľov.

avaloq
Federálny úrad pre informatiku a telekomunikácie

Federálny úrad pre informatiku a telekomunikácie

 INSIEME

Kvalita prekonáva očakávania, ktoré človek má v prípade porovnateľných služieb u konkurencie."
Dirk Lindemann, CIO, Federálna daňová správa

Obsahom tohto veľkého projektu je prepracovanie kompletného IT prostredia federálneho úradu. mimacom sa významne podieľa na tom, ako je tento projekt podľa Hermes realizovaný v kombinácii s agilnými metódami.

V tomto projekte preberá mimacom zodpovednosť za technickú architektúru s oddelením a/alebo integráciou 20 periférnych systémov, základných funkcionalít ako sú pracovné koše, náhradné mechanizmy, manažment uzávierok, vedenie podkladov a monitorovanie procesne riadeného systémového prostredia. Okrem toho má mimacom na starosti ďalší vývoj celého vývojového prostredia projektu.

bkw
DIKON

DIKON

Tento systém v spoločnosti SRG SSR podporuje v obchodnej oblasti distribúciu programov, plánovanie, vybavovanie koncesií a prevádzku šírenia programov všetkých rozhlasových a televíznych staníc SRG SSR vo Švajčiarsku.

Je to databázová aplikácia, ktorá zabezpečuje technické plánovanie šírenia programov v súlade s definovanými procesmi a uchováva prevádzkové údaje distribučnej siete a koncesné údaje vysielačov. Tieto údaje slúžia ako zdroj pre prevádzku a informovanie sa u rozhlasových poslucháčov a televíznych divákov na tému programového zabezpečenia na príslušných miestach. Okrem toho tieto údaje slúžia ako základ strategického plánovania budúceho šírenia programov SRG SSR.

Systém bol uvedený do prevádzky v druhom kvartáli 2011.

Orange

Orange

mimacom podporil Orange v budovaní agilného know-how a aplikácii agilných princípov v praxi.

Credit Suisse
CSOB

CSOB

Ceníme si najmä vedomosti, flexibilitu a rýchlosť, akou firma mimacom vykonala Liferay Healtcheck. Finálna prezentácia vrátane zhrnutia a odporúčaní nám pomohla sústrediť sa na najdôležitejšie a najkritickejšie vylepšenia naších riešení.

 

Jaroslav Vojčík (CSOB)

Bezpečnosť informácií a objektov

Bezpečnosť informácií a objektov

SIBAD

Webová platforma na spravovanie a spracovanie elektronických bezpečnostných previerok zamestnancami úradu Bezpečnosť objektov a informácií Federálneho ministerstva obrany, civilnej ochrany a športu.

Die Post
sbb
Atupri Gesundheitsversicherung

Atupri Gesundheitsversicherung

Atupri KBM

Zdravotná poisťovňa Atupri potrebovala manažment sťažností (Complaint Management), s ktorým by mohla lepšie a efektívnejšie prijímať a spracúvať potreby a želania svojich klientov.
Pre pokrytie týchto potrieb vyvinula mimacom moderné portálové riešenie, zakladajúce sa na CRM. Modulárna výstavba umožňuje existenciu flexibilného systému, ktorý možno rozširovať.

Swiss Airforce

Swiss Airforce

SPHAIR

mimacom je mladá, dynamická a úspešná spoločnosť – osobné podnety berie vážne a často ich realizuje vo vysokej kvalite."
Beat Hediger, manažér SPHAIR, Schweizer Luftwaffe

Pre Schweizer Luftwaffe vyvinula spoločnosť mimacom v roku 2011 portál na organizáciu SPHAIR, ktorý je zodpovedný za testy spôsobilosti pre pilotov. Portál zákazníkovi na jednej strane poskytuje k dispozícii CMS, v ktorom môže spravovať obsahy pre potenciálnych uchádzačov, ako aj budúcich pilotov.

Na druhej strane obsahuje táto aplikácia systém, s ktorým možno vykonávať organizáciu a administráciu vzdelania uchádzačov.

Lufthansa Systems
baxter
Unicredit
Federálny úrad pre poľnohospodárstvo

Federálny úrad pre poľnohospodárstvo

Agate

Míľnik v oblasti eGovernmentu pre poľnohospodárov a inštitúcie."
Dieter Wälti, manažér programu ASA 2011, BLW

V roku 2010 mimacom prostredníctvom Agate implementovala portál, ktorý vytvára platformu národného agrárneho informačného systému pre federáciu, kantóny a súkromný sektor. Podporuje uplatňovanie národnej legislatívy v oblasti poľnohospodárstva a za dodržania ochrany údajov sa používa i na súkromné účely, ako napríklad na Label kontroly. Hlavnými cieľmi projektu bola eliminácia redundancie a optimalizácia kvality a aktuálnosti údajov.

ERGO

ERGO

Projekt EIP a implementácia mimacom path

mimacom podporil poisťovňu Ergo, Rakúsko pri vytvorení portálového riešenia založeného na Liferay 6 a pri implementácii kompletnej software engineering infraštruktúry postavenej na mimacom path. Portálové riešenie ponúka distribučným kanálom rozličné možnosti ako integráciu externých aplikácií, SAP backend-u a individuálnych užívateľských profilov.

Volkswagen
Daimler
Telefonica
lgt
Federálny riadiaci orgán pre informatiku

Federálny riadiaci orgán pre informatiku

MELANI-Net

Poruchy, výpadky, ako aj elektronické ataky (napr. zo strany hackerov) či malvér (napr. vírusy a červy) predstavujú ohrozenie informačných a komunikačných infraštruktúr. Online komunikačná platforma miesta pre hlásenia a analýzu informačného zabezpečenia (MELANI-Net) ponúka prevádzkovateľom národných kritických IT infraštruktúr výkonnú pomôcku na včasné rozpoznávanie útokov, ako aj koordinácie opatrení v prípade takýchto incidentov.

CWS
Fraunhofer
Telekom
Commerzbank
Federálny úrad pre migráciu

Federálny úrad pre migráciu

ZEMIS

Dňa 3. marca 2008 bol úspešne zavedený nový Centrálny informačný systém pre migráciu (ZEMIS). Vedenie EJPD (Eidgennossische Justiz- und Polizeidepartment – Federálne ministerstvo spravodlivosti a polície) má radosť a je pyšné na tento počin a týmto by sme Vám chceli vysloviť poďakovanie za Vašu intenzívnu angažovanosť."
Eveline Widmer-Schlumpf, členka Federálnej rady

mimacom výdatne podporovala Federálny úrad pre migráciu (federálny úrad Ministerstva spravodlivosti a polície) pri zabezpečovaní kvality, test manažmente a zavádzaní nového systému ZEMIS, ktorý nahradil dva 20-ročné systémy na administráciu cudzincov v súlade s imigračným zákonom.

Poisťovňa Basler MyBasler

Poisťovňa Basler MyBasler

MyBasler

Pre zamestnanecký portál MyBasler realizovala mimacom CI/CD pre Liferay na báze ICEfaces. Okrem toho sme ich aktívne podporovali pri vývoji portletov – aj v budovaní know-how a infraštruktúry, aj v oblasti vývoja.

MERCK
Medidata
bunting
AK Österreich
armasuisse

armasuisse

MILVER

MILVER je super, má len jednu chybu: oneskoril sa o 10 rokov."
Christoph Reist, vedúci redakcie, ZEM

Milver je aplikácia na spravovanie a ukladanie vojenských nariadení a príkazov. V tejto oblasti sa pracuje s veľkými množstvami dát a mnohými objektmi. Táto aplikácia bola vyvinutá pre armasuisse, federálny úrad Ministerstva obrany, civilnej ochrany a športu.

Prepojenie HERMES a Scrum, ako metód projektového manažmentu, je jednou z mnohých výziev, ktorým mimacom čelí.

Siemens

Siemens

Siemens

mimacom supported Siemens in identifying blocking issues in their ICEfaces-based application

fermax
DLR
Canton of Valais

Canton of Valais

mimacom poskytla kantónu poradenstvo a podporu pri vývoji s JEE ICEfaces. Okrem toho boli integrované Office dokumenty z Content Management systému do štandardnej aplikácie, ktorú vytvorila spoločnosť mimacom.

Uniqua
enagas
Straumann

Straumann

Bez presvedčivej angažovanosti spoločnosti mimacom by myStraumann 2.0 na báze Liferay 6.0 nebolo možné zrealizovať."
Mario Belino, produktový manažér, Institut Straumann AG

S verziou myStraumann 2.0 spoločnosť mimacom zrealizovala globálne intranetové riešenie v oblasti evidencie špecifickej pre stanoviská, roly a organizáciu a prípravy obsahu. Komplexný model rolí a jeho nadväznosť na AD, spájanie alebo delenie obsahov v závislosti od lokalizácie, ako aj príjemné používanie boli tými najväčšími výzvami tejto aplikácie. Pri vývoji sme sa okrem toho silne zameriavali na rozšírenie globálnych obsahov, integrácie od externých požiadaviek a rôznych funkcií na zvyšovanie lojality zamestnancov.

ASML
FH Kufstein Tirol

FH Kufstein Tirol

Implementácia portalovej technológie Liferay & mimacom path

Fachhochschule Kufstein Tirol sa rozhodla migrovať svoje interné a externé webové riešenia na platformu Liferay. mimacom zabezpečoval koncepciu, architektúru riešenia, školenia a taktiež implementáciu časti riešenia.

Kantón Vaud

Kantón Vaud

Cyberadministration

Cyberadministration je eGovernment platforma kantónu Vaud. mimacom kantónu poskytla poradenstvo pri zavádzaní Good Practices, ako aj základnej konfigurácii Liferay platformy, špecifickej pre tento projekt. Momentálne prebieha vývoj portletov pre monitorovaciu aplikáciu slúžiacu na vyhodnocovanie aktivít helpdesku.

Táto webová lokalita používa cookies, aby ste získali to najlepšie na našich stránkach.Uč sa viac