Dlhoročné vzťahy sú vyjadrením vzájomnej dôvery.
Vsádzame na blízkosť k našim zákazníkom.

Renomované národné i medzinárodné spoločnosti a inštitúcie nám zverujú realizáciu svojich softvérových riešení dôležitých pre ich biznis. Presvedčte sa sami.

Swisscom AG

Swisscom AG

mimacom vytvoril škálu rozličných riešení pre Swisscom (Corporate Business), ktoré firma ponúka svojim zákazníkom ako eServices.

 • Invoice Reporting
  Invoice Reporting je komplexné riešenie, ktoré mapuje faktúry a analyzuje služby, ktoré boli poskytnuté zákazníkom Swisscom-u.
 • RAS
  Management and Reporting aplikácia pre Remote Access Services (RAS). Rich-Client pre administráciu a Web-Client pre klientský prístup.
 • Heureka
  Heureka pozostáva z webovej aplikácie pre reporting hlasových a prevádzkových dát, ako aj pre Incidenty and Objednávky s ich korešpondujúcim dátovým skladom. Aktuálne údaje sú mesačne k dispozícii veľkým klientom Swisscom-u na účely vyhodnocovania a zúčtovania.
 • ALL-IP
  Kľúčovým aspektom veľkého projektu úvodu a integrácie All-IP bolo skonštruovanie modulárneho a flexibilného produktového modelu, ktorý by ukončoval procesy rýchlejším a zároveň lean spôsobom.
  mimacom podporuje spoločnosť Swisscom v oblasti vývoja systému Fulfillment and Assurance Systems pre novú IT sieť, založeného na novej IT architektúre v oblastiach projektového manažmentu, manažmentu zmien a manažmentu požiadaviek od ich počiatku až po implementáciu.
 • Webreporting
  Web aplikácia pre tvorbu, odsúhlasenie a distribúciu finančných reportov pre potreby biznisu. Reporty sú tvorené z rozličných zdrojových dát (CSV, PDF, Excel alebo online zo SAP BW) pomocou reportovacieho engine-u, kontrolovaného procedúrami výberu a publikácie a napokon publikovaných a plnených ako sada údajov pre autorizované skupiny používateľov.

Orange

Orange

mimacom podporil Orange v budovaní agilného know-how a aplikácii agilných princípov v praxi.

Telefonica
Telekom
Táto webová lokalita používa cookies, aby ste získali to najlepšie na našich stránkach.Uč sa viac