Dlhoročné vzťahy sú vyjadrením vzájomnej dôvery.
Vsádzame na blízkosť k našim zákazníkom.

Renomované národné i medzinárodné spoločnosti a inštitúcie nám zverujú realizáciu svojich softvérových riešení dôležitých pre ich biznis. Presvedčte sa sami.

Federálny úrad pre informatiku a telekomunikácie

Federálny úrad pre informatiku a telekomunikácie

 INSIEME

Kvalita prekonáva očakávania, ktoré človek má v prípade porovnateľných služieb u konkurencie."
Dirk Lindemann, CIO, Federálna daňová správa

Obsahom tohto veľkého projektu je prepracovanie kompletného IT prostredia federálneho úradu. mimacom sa významne podieľa na tom, ako je tento projekt podľa Hermes realizovaný v kombinácii s agilnými metódami.

V tomto projekte preberá mimacom zodpovednosť za technickú architektúru s oddelením a/alebo integráciou 20 periférnych systémov, základných funkcionalít ako sú pracovné koše, náhradné mechanizmy, manažment uzávierok, vedenie podkladov a monitorovanie procesne riadeného systémového prostredia. Okrem toho má mimacom na starosti ďalší vývoj celého vývojového prostredia projektu.

Bezpečnosť informácií a objektov

Bezpečnosť informácií a objektov

SIBAD

Webová platforma na spravovanie a spracovanie elektronických bezpečnostných previerok zamestnancami úradu Bezpečnosť objektov a informácií Federálneho ministerstva obrany, civilnej ochrany a športu.

Swiss Airforce

Swiss Airforce

SPHAIR

mimacom je mladá, dynamická a úspešná spoločnosť – osobné podnety berie vážne a často ich realizuje vo vysokej kvalite."
Beat Hediger, manažér SPHAIR, Schweizer Luftwaffe

Pre Schweizer Luftwaffe vyvinula spoločnosť mimacom v roku 2011 portál na organizáciu SPHAIR, ktorý je zodpovedný za testy spôsobilosti pre pilotov. Portál zákazníkovi na jednej strane poskytuje k dispozícii CMS, v ktorom môže spravovať obsahy pre potenciálnych uchádzačov, ako aj budúcich pilotov.

Na druhej strane obsahuje táto aplikácia systém, s ktorým možno vykonávať organizáciu a administráciu vzdelania uchádzačov.

Federálny úrad pre poľnohospodárstvo

Federálny úrad pre poľnohospodárstvo

Agate

Míľnik v oblasti eGovernmentu pre poľnohospodárov a inštitúcie."
Dieter Wälti, manažér programu ASA 2011, BLW

V roku 2010 mimacom prostredníctvom Agate implementovala portál, ktorý vytvára platformu národného agrárneho informačného systému pre federáciu, kantóny a súkromný sektor. Podporuje uplatňovanie národnej legislatívy v oblasti poľnohospodárstva a za dodržania ochrany údajov sa používa i na súkromné účely, ako napríklad na Label kontroly. Hlavnými cieľmi projektu bola eliminácia redundancie a optimalizácia kvality a aktuálnosti údajov.

Federálny riadiaci orgán pre informatiku

Federálny riadiaci orgán pre informatiku

MELANI-Net

Poruchy, výpadky, ako aj elektronické ataky (napr. zo strany hackerov) či malvér (napr. vírusy a červy) predstavujú ohrozenie informačných a komunikačných infraštruktúr. Online komunikačná platforma miesta pre hlásenia a analýzu informačného zabezpečenia (MELANI-Net) ponúka prevádzkovateľom národných kritických IT infraštruktúr výkonnú pomôcku na včasné rozpoznávanie útokov, ako aj koordinácie opatrení v prípade takýchto incidentov.

Federálny úrad pre migráciu

Federálny úrad pre migráciu

ZEMIS

Dňa 3. marca 2008 bol úspešne zavedený nový Centrálny informačný systém pre migráciu (ZEMIS). Vedenie EJPD (Eidgennossische Justiz- und Polizeidepartment – Federálne ministerstvo spravodlivosti a polície) má radosť a je pyšné na tento počin a týmto by sme Vám chceli vysloviť poďakovanie za Vašu intenzívnu angažovanosť."
Eveline Widmer-Schlumpf, členka Federálnej rady

mimacom výdatne podporovala Federálny úrad pre migráciu (federálny úrad Ministerstva spravodlivosti a polície) pri zabezpečovaní kvality, test manažmente a zavádzaní nového systému ZEMIS, ktorý nahradil dva 20-ročné systémy na administráciu cudzincov v súlade s imigračným zákonom.

armasuisse

armasuisse

MILVER

MILVER je super, má len jednu chybu: oneskoril sa o 10 rokov."
Christoph Reist, vedúci redakcie, ZEM

Milver je aplikácia na spravovanie a ukladanie vojenských nariadení a príkazov. V tejto oblasti sa pracuje s veľkými množstvami dát a mnohými objektmi. Táto aplikácia bola vyvinutá pre armasuisse, federálny úrad Ministerstva obrany, civilnej ochrany a športu.

Prepojenie HERMES a Scrum, ako metód projektového manažmentu, je jednou z mnohých výziev, ktorým mimacom čelí.

AK Österreich
Canton of Valais

Canton of Valais

mimacom poskytla kantónu poradenstvo a podporu pri vývoji s JEE ICEfaces. Okrem toho boli integrované Office dokumenty z Content Management systému do štandardnej aplikácie, ktorú vytvorila spoločnosť mimacom.

Kantón Vaud

Kantón Vaud

Cyberadministration

Cyberadministration je eGovernment platforma kantónu Vaud. mimacom kantónu poskytla poradenstvo pri zavádzaní Good Practices, ako aj základnej konfigurácii Liferay platformy, špecifickej pre tento projekt. Momentálne prebieha vývoj portletov pre monitorovaciu aplikáciu slúžiacu na vyhodnocovanie aktivít helpdesku.

Táto webová lokalita používa cookies, aby ste získali to najlepšie na našich stránkach.Uč sa viac