Hľadáš špičkového zamestnávateľa?
Teš sa na vyznamenané špičkové výkony.

Za integráciu elasticsearch do Liferay získal mimacom cenu za inovácie Liferay 2014.

Index elasticsearch funguje ako základ pre vylepšené vyhľadávacie funkcie ako auto-complete, synonymické a geolokačné vyhľadávanie. Pokročilú analýzu dát a ich vizualizáciu pomocou nástrojov ako Kibana je možné spustiť vďaka elasticsearch indexu. Integrácia elasticsearchu je pre našich klientov kľúčovým elementom v Big Data stratégii.

Liferay komunita v Nemecku udelila mimacom toto ocenenie za inováciu počas Liferay Portal Solution Forum 2014.

 

mimacom získal 6. októbra v rámci Liferay Portal Solution Forum (LPSF) ocenenie Liferay New Business Award Campaign. Týmto ocenením oceňuje Liferay partnera za úspešné hľadanie nových zákazníkov, vhodných príležitostí a udržiavanie trvalého rozvoja business-u. Jean-François Clercx, výkonný viceprezident mimacom International GmbH tvrdí, že mimacom získal toto ocenenie, okrem iného, za svoj nepretržitý nárast počtu zákazníkov z prostredia finančných služieb, pre ktorých je open source prístup Liferay-u kľúčovým prvkom.

Po Community Excellence Price (2011), Liferay Contribution Award (2012) a vlaňajšej Liferay Partner Innovation Award, je tohtoročné ocenenie už štvrté, ktoré preukazuje spojenie mimacom-u s Liferay. Týmto ocenením vyjadruje Liferay uznanie svojmu certifikovanému platinovému partnerovi mimacom za vynikajúcu spoluprácu, kvalitné riešenia a služby pre svojich spoločných zákazníkov, vysvetľuje Bertram Mandel, generálny riaditeľ Liferay GmbH.

LPSF sa konal 6. októbra v Darmstadte a jeho témou bol ''Digital Business: Požiadavky, príležitosti, skúsenosti a oveľa viac''. Prezentácie používateľov a odborníkov dali účastníkom relevantné návrhy pre ich stratégie v rámci Digital Business. Fórum tiež ponúklo účastníkom príležitosť vymeniť si skúsenosti s odborníkmi z rôznych oblastí a taktiež ponúklo možnosť zoznámiť sa s najdôležitejšími funkcionalitami novej verzie Liferay portálu, ktorá bude uvedená už čoskoro.

Ocenenie sa udeľuje každoročne Liferay partnerovi, ktorý v uplynulom roku výnimočne a hodnotne prispel Liferay Community.

mimacom sa túto cenu podarilo získať v roku 2012 – vďaka Portletface bridge, ktorý sme niekoľko rokov vyvíjali spolu s firmou Triton (USA) a v roku 2012 odovzdali Liferay.

Všetkým zúčastneným zamestnancom blahoželáme k vynikajúcemu výkonu!

Táto webová lokalita používa cookies, aby ste získali to najlepšie na našich stránkach.Uč sa viac