Trvalosť a know-how sú pre nás dôležité.
Zdieľame s komunitou.

Spoločnosť pre Otvorené Informačné Technoilógie je občianskym združením, zaoberajúcim sa propagáciou používania otvorených štandardov, podporou vzdelávania v tejto oblasti, ako aj presadzovaním OS vo verejnom sektore. mimacom sa stotožňuje s nadšením pre otvorené štandardy a ich rozšírením na Slovensku, a preto sa stal členom SOIT.

Navštívte webovú stránku

mimacom sa stal členom itSMF Slovensko, ktorá je súčasťou medzinárodnej itSMF International a na Slovensku sa venuje podpore a propagácii komunity manažmentu IT služieb, rozvoju znalostí a zdieľaniu skúseností, najmä vďaka aktívnemu fóru používateľov štandardov ITIL a organizovaniu pravidelných odborných konferencií, workshopova seminárov.

Navštívte webovú stránku

News

MIMACOM IS NOW GLOBAL CONSULTING AND SYSTEMINTEGRATION PARTNER OF CONFLUENT

30. jún 2017

V dnešnej dobe zakladajú spoločnosti svoje rozhodovanie na základe procesov analýzy informácií v reálnom čase. Nové technologické trendy sa špecializujú na správu dát a podporujú tieto procesy počas vstupu, spracovania, uchovávania a správy veľkých objemov štruktúrovaných aj neštruktúrovaných údajov. Tie prichádzajú, odchádzajú alebo sa inak týkajú spoločnosti až natoľko, že údaje dostávajú skutočnú hodnotou pre podnikanie. Ak majú organizácie architektúru na manipuláciu so zdrojmi údajov založenú na Open Source, ako napríklad Kafka, získajú agilnú, škálovateľnú a vysoko výkonnú platformu pre ETL (Extract, Transform, Load) procesy v reálnom čase.

Viac...

mimacom opens offices in Czech Republic and extends its Liferay’s partnership!

27. jún 2016

After the successful expansion of mimacom to Austria and Slovak Republic, mimacom continuous its strategical expansion in CEE region with the new office in Prague, Czech Republic.

Viac...

Agile Breakfast je znova v Bratislave

23. november 2015

Nadvezujme na úspešnú tradíciu z minulého roku a pozývame Vás na náš v poradí už štvrtý Agile Breakfast, ktorý organizuje mimacom v spolupráci s FIIT STU.

Viac...
Táto webová lokalita používa cookies, aby ste získali to najlepšie na našich stránkach.Uč sa viac